38. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi

26-29 Haziran 2018, Eskişehir

English
Yaem 2018 Anasayfa Özetlerim Özet Gönder Kayıt Ol Oturum Aç
Anasayfa Özetlerim Özet Gönder Kayıt Ol Oturum Aç
Sistem Kullanım Klavuzu

Bildiri Gönderim Koşulları

 • Bildiriler Sözlü Sunum yapılmak üzere en fazla 300 kelimelik Özet Bildiri olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla bir bildiri sunabilir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri ve sunumlar için Türkçe tercih edilse de isteyen katılımcılar özetlerini İngilizce olarak gönderip, sunumlarını İngilizce olarak yapabilirler.
 • Sistemde özet bildiri yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir .
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilecektir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

 • Sunumlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sunum süresi, 5 dakikası soru ve tartışmalara ayrılmak kaydıyla, toplamda 20 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.